adiktologie

Adiktologie: Cesta ke zdraví a psychické pohodě

Adiktologie je disciplína, která se zabývá studiem závislostí na různých typech látek a chování. Tato oblast psychologie se věnuje nejen fyzickým projevům závislosti, ale také psychologickým aspektům spojeným s tímto stavem. Adiktologie zkoumá příčiny závislosti a její negativní dopady na život jednotlivce i...