optický jev, kdy se zdá, že se něco pohybuje před očima

Mžitky Před Očima

Záhady mžitků před očima: Co znamenají a jak na ně?

Co jsou "mžitky před očima" a jak vznikají? Mžitky před očima jsou krátkodobé záblesky nebo blesky světla, které se objevují v zorném poli. Tyto jevy jsou obvykle způsobeny drobnými částicemi nebo shluky tekutiny v sklivci oka. Když světlo dopadne na tyto částice, vytváří stín na sítnici, což vnímáme jako mžitky....