proces vzniku zygoty

Nidace

Nidace: Klíčový okamžik vzniku nového života

Nidace je proces, kterým se vytváří zygota – buněčný organismus, ze kterého se vyvine nový jedinec. Tento proces začíná okamžikem, kdy se spermie spojí s vajíčkem a tvoří zygotu. Následující fáze jsou naprosto klíčové pro úspěšné přežití embrya a jeho pozdějšího vývoje. Jak probíhá nidace a co o ní víme? V...